Allt inom bergsborrning
och markentreprenad

Avancerad borrning - Bergsprängning - Grundläggning

Allt inom bergsborrning
och markentreprenad

Avancerad borrning - Bergsprängning - Grundläggning

Specialisten på brunnsborrning i Stockholm

Behöver du hjälp med brunnsborrning i Stockholm? Då ska du kontakta oss! Vi är specialister på brunnsborrning och andra markanläggningstjänster och har lång erfarenhet av branschen.

Vi är erfarna och Sitac-certifierade borrare av brunnar och utför brunnsborrning i hela Stockholm på kontinuerlig basis. Vi tar hand om hela ditt projekt från planering och projektering till utförande och installation. Allt sker enligt svensk standard och vi följer alla de riktlinjer som finns för brunnsborrning så att våra kunder kan känna sig trygga med dricksvattnet. 

En bergsborrad dricksvattenbrunn innebär djup och avancerad borrning vilket kräver både goda kunskaper i geologi och starka maskiner. Vi har det som behövs för att genomföra en lyckad brunnsborrning i Stockholm.

Kontakta oss idag om du vill ha hjälp med brunnsborrning eller någon annan typ av markarbete!

Vi gör hela jobbet

Vi använder oss endast av moderna maskiner och den senaste tekniken på marknaden. Alla våra medarbetare har flera års yrkeserfarenhet och företaget är självklart certifierat för brunnsborrning. Vi har erfarenhet av  en rad olika områden såsom för vatten, markarbeten eller energiborrning.

Genom att välja oss får du en helhetslösning där ett och samma företag utför alla delar av arbetet. Det är en extra trygghet för våra kunder, då vi kan lämna garantier på hela arbetet.

En extra trygghet för dig som kund är att att vi är medlemmar i Geotec, landets största sammanslutning av fristående borrentreprenörer. 

borrar efter vatten

Bergsborrad brunn för dricksvatten

Om du bygger ett hus på en fastighet som inte är kopplad till det kommunala vattennätet kommer du att behöver en egen brunn. Att borra en brunn är något som kräver kunskap om hur grundvattnet rör sig i marken, och dessutom tillgång till rätt utrustning.

En modern dricksvattenbrunn är för det mesta bergsborrad. Till skillnad från en grävd brunn löper vattnet i en bergsborrad brunn ingen risk att drabbas av föroreningar från till exempel regn, avlopp eller kemikalier från jordbruk. Genom att gå ner i berget utvinns vattnet från det rena, friska grundvatten som tränger fram i sprickor och porer i berget.

Energibrunn för bergvärme

En annan populär tjänst som vi tillhandahåller i Stockholm är bergsborrade energibrunnar. En energibrunn är ett djupt borrhål ner i berget i vilket man leder ner en slang med ett cirkulerande köldmedium. Köldmediet tar tillvara på den värme som finns lagrad nere i berget, och som håller samma tmeperatur året om. Därefter leds denna relativt lilla mängd värme upp till en värmeväxlare i huset som förstärker den och överför den till husets vattenburna värmesystem. Läs mer under fliken bergvärme.

Brunnsborrning – information om olika typer av brunnar

I dag finns det fyra olika huvudtyper av brunnar i Sverige:

  • Bergborrade brunnar
  • Filterbrunnar
  • Grävda brunnar
  • Rörspetsar

Vilken typ av brunn man väljer beror på en rad olika faktorer. Dels de geologiska förutsättningarna på den aktuella platsen, dels vilka krav på kvantitet och kvalitet som finns.

Här följer en kort beskrivning av de olika typerna av brunnar.

Bergborrad brunn

Här utnyttjas berggrunden som vattenmagasin, i de flesta fall används sänkhammarutrustning som drivs av tryckluft. Metoden är en kombination av rotation och slag. En bergborrad brunn har ofta  ett bättre skydd mot föroreningar än en brunn i jordlagren. Dessutom sinar de sällan under torrperioder eftersom grundvattnet ligger djupt.

Filterbrunn

Dessa brunnar anläggs oftast i grova porösa jordlager, exempelvis grus och sand. Namnet kommer från de plaströr där vattnet tas in som kallas filter eller sil. Filterbrunnar ger ofta stora mängder vatten och används ofta vid kommunala vattentäkter. De är relativt ovanliga när det handlar om privat bruk.

Rörspetsbrunn

En ovanlig brunnsvariant som  består av ett rör med perforerad spets som körs ned i lagren. Ett fåtal entreprenörer utför brunnsborrning av detta slag.

Grävd brunn

För denna brunnstyp måste det finnas grundvattenförande jordlager på måttliga djup, annars är det svårt att nå ner med en vanlig grävmaskin. Kan vara ett bra alternativ i vissa fall eftersom vattnet kommer innehålla mindre metaller och annat. Men risken är att brunnen sinar under torrperioder.

Ett familjeföretag i andra generationen

Borrspecialisten är ett familjeföretag som är inne på vår andra generation. Med tiden har vi knutit till oss de bästa och mest erfarna borrteknikerna och markanläggningsexperterna i Stockholmsområdet och kan nu erbjuda en lång rad tjänster inom borrning, sprängning och markentreprenad.

Hos oss får du alltid ett gott bemötande och snabb service när du kontaktar oss för en offert. Väljer du att anlita oss för ett arbete så ser vi till att hålla en löpande och tydlig kommunikation med dig under hela processen. Vi är ett företag som vill växa genom nöjda kunder, och ser gärna att du blir en av dem. Varmt välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med brunnsborrning eller någon annan typ av markarbete i Stockholm!

Kvalificerad brunnsborrning i Stockholm