Övriga tjänster

Bergvärme

Låt oss ge dig en bättre energilösning med hjälp av en bergvärmepump. Att låta en bergvärmepump ta vara på solenergin som  finns i marken hjälper dig att spara upp till 80 procent av din nuvarande energiförbrukning för såväl värme som varmvatten. Vi borrar även brunnar för bergvärme!

BS-konsulting

Våra projektledare inom BS-konsulting kan hjälpa dig med alla typer av projekt. Vi kan ta hand om hela projektet eller fungera som stöd inom vissa delar av det. Effektivisering och optimering är nyckelorden i vår konsultverksamhet.

Bergsprängning och andra bergarbeten

Vi kan erbjuda stor kompetens inom bergsprängning, hydralisk losshållning, borrning för vajersågning bergspräckning, stenspräckning, bergförstärkning och bergborrning. Vi erbjuder även bemanning inom dessa områden.

Grundförstärkning

Har en fastighet drabbats av någon form av sättningsskador kan det behöva ny stabilitet. Vi injicerar expanderande polygomer som fyller igen dessa tomrum som återställer ett solitt och stabilt underlag och även hindrar uppkomsten av nya.

grundförstärkning

Pålning

Genom pålning kan vi skapa en stabil undergrund som en fastighet eller annan byggnation kan byggas på utan att riskera sättningsskador eller andra markförändringar.

Vi levererar alltid högsta möjliga kvalitet på arbeten och material. För att du tryggt ska kunna vända dig till oss lämnar vi även långtgående garantier på arbete och produkter.

Av oss får du garantier för att kostnaden inte överstiger det maxpris som står i offerten och en garanti för att borrhålet levererar. 

Vatten- och energibrunnar

De tjänster vi i första hand tillhandahåller är brunnsborrning av energi- och vattenbrunnar. Energiborrning innebär som regel borrning av mycket djupa borrhål för installation av bergvärme. Vi har omfattande erfarenhet av den här typen av arbeten och kan hjälpa dig med hela bergvärmeprojektet, från projektering till installation av en väldimensionerad bergvärmepump.

Allt fler privatpersoner väljer att byta ut sin gamla panna – oavsett om det är direktverkande el eller oljepanna – till bergvärme. Det är en investering som betalar sig själv inom ett fåtal år tack vare de enorma energibesparingarna jämfört med alternativen. Våra erfarna brunnsborrare använder modern utrustning och miljövänlig teknik för att garantera att ditt borrhål levererar som avsett. Bergvärme fungerar bäst i kombination med vattenburen värme. Om du redan har vattenburen värme innebär det att initialkostnaden blir lägre, men det går naturligtvis också att byta ut direktverkande radiatorer mot vattenburna för en mer långsiktig besparing.

Om det är en vattenbrunn du behöver har vi expertisen och utrustningen som behövs för att göra jobbet snabbt och effektivt, med ett utmärkt resultat. Vi har borrat vattenbrunnar sedan 1977 då firman grundades, vilket innebär att du knappast hittar en mer erfaren leverantör när det kommer till borrning av vattenbrunnar.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert